Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

5.     Belasting (BTW)

WINKEL

6.     Luchtvaart Hobby Shop
        6a.  Ruilen
        6b.  Garantie en reclames

WEBSITES

7.     Aviation Megastore
        7a.  Algemeen
        7b.  Aankopen op afstand
        7c.  Verwerking bestellingen
        7d.  Reserveringen
        7e.  Speciale bestellingen
        7f.   Verzending
                i.  Levering via Aviation Megastore Preferred Delivery Services
                ii. Levering via postbezorging
        7g.  Geretourneerde pakketten
        7h.  Afhaal service
        7i.   Bewaar & Bespaar service
        7j.   Garantie en reclames
        7k.  Herroepingsrecht
        7l.   Cookies
        7m. Klanten rekening (account)

PRODUCT VRIJWARING

8.     Product Vrijwaring (Disclaimer)
        8a.  Algemene Product Vrijwaring
        8b.  Verzamelaars Modellen Vrijwaring
9.     Privacy Policy (Opslag en gebruik Persoonsgegevens)

Naar inhoudsopgave >>

Section 1: Definities van toepassing in deze 'Algemene Voorwaarden':

 • Luchtvaart Hobby Shop B.V. handelend onder de namen Luchtvaart Hobby Shop en Aviation Megastore.
 • Luchtvaart Hobby Shop: Winkel gevestigd te Aalsmeerderbrug, Nederland.
 • Aviation Megastore websites: Verzamelnaam voor webwinkels waaronder: AviationMegastore.com, AviationOutletStore.com, AviationShopSupplies.com, AviationMegatrade.com.
 • Goederen: producten, artikelen, handelswaar. Aanduidingen worden afwisselend gebruikt en hebben gelijke betekenis.
 • Bezoeker: klant, afnemer, koper. Aanduidingen worden afwisselend gebruikt en hebben gelijke betekenis.
 • Aankoop op Afstand: order, bestelling, online aankoop. Aanduidingen worden afwisselend gebruikt en hebben gelijke betekenis.
 • Account: klantenrekening. Aanduidingen worden afwisselend gebruikt en hebben gelijke betekenis

Naar inhoudsopgave >>

Section 2: Gegevens Onderneming

Luchtvaart hobby Shop B.V.
Adres en bezoek adres:
      Molenweg 249
      1436BV Aalsmeerderbrug
      Netherlands

Telefoonnummer +31 ? (0)20 446 0611
E-mail: info@aviationmegastore.com
Kamer van Koophandel nummer: 72000236
BTW nummer Nederland: NL 8589 36410 B01
Openingstijden: Maandag-Vrijdag: 10-18 uur, Zaterdag 10-17 uur
Gesloten op zon- en feestdagen. Rond feestdagen zijn gewijzigde openingstijden van toepassing.

Naar inhoudsopgave >>

Section 3: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 • Alle diensten en website diensten die door de Vennootschap en elk van zijn respectievelijke filialen, aanverwante bedrijven, niet-gelieerde partners en / of licentiegevers worden aangeboden met in achtneming van de 'Algemene Voorwaarden'.
 • Door het bezoeken van, het gebruik maken van of de toegang hebben tot (hetzij persoonlijk, door de computer, e-reader, mobiele telefoon of ander elektronisch apparaat, nu of later bedacht) de Luchtvaart Hobby Shop of Aviation Megastore websites, Aviation Megastore mobiele websites of mobiele applicaties) of producten, inhoud of andere diensten die beschikbaar zijn in luchtvaart Hobby Shop of Aviation Megastore websites, gaan bezoekers ermee akkoord gebonden te zijn aan deze 'Algemene Voorwaarden' en alle andere aanvullende of andere bepalingen, voorwaarden, regels en beleid die worden weergegeven of waarop bezoekers attent gemaakt kunnen zijn in relatie tot Luchtvaart Hobby Shop of Aviation Megastore websites (gezamenlijk de "Algemene Voorwaarden"), alles zoals door de Onderneming kan worden gewijzigd  in overeenstemming met deze 'Algemene Voorwaarden'. Zonder beperking van de algemeenheid van het voorgaande, zullen de 'Algemene Voorwaarden' ook van toepassing zijn indien de bezoeker toegang krijgt tot een Aviation Megastore website of dienst, als geverifieerd gebruiker, via een derde partij website of sociale media applicatie (bijvoorbeeld via Twitter® of Facebook®). Deze 'Algemene Voorwaarden', samen met eventuele vermelde wijzigingen of aanvullende of alternatieve bepalingen of voorwaarden, zullen de gehele overeenkomst vormen tussen de bezoeker en de Vennootschap en eventuele eerdere communicatie tussen de bezoeker en Aviation Megastore (met inbegrip van, bijvoorbeeld, e-mails) zullen geen  deel uit maken van deze 'Algemene Voorwaarden'. Als de bezoeker het niet eens is met deze 'Algemene Voorwaarden' dient bezoeker geen Aviation Megastore website bezoeken of gebruik maken van de aangeboden diensten.
 • Bepaalde merken, handelsnamen, dienstmerken en logo's die worden gebruikt of weergegeven in de Luchtvaart Hobby Shop of Aviation Megastore websites zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken van de Vennootschap of haar filialen. Andere handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken welke gebruikt of worden weergegeven in de Luchtvaart Hobby Shop of Aviation Megastore websites zijn de geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken van hun respectieve eigenaren. Niets in Luchtvaart Hobby Shop of Aviation Megastore websites kent toe of mag worden geïnterpreteerd als toekenning, bij implicatie, uitsluiting of anderszins, een licentie of recht te zijn voor het gebruik van handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken of logo's weergegeven in de Luchtvaart Hobby Shop of in gebruik op Aviation Megastore websites zonder schriftelijke toestemming van de Vennootschap of een andere eigenaar.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de klant om vast te stellen en gehoor te geven aan alle van toepassing zijnde lokale, nationale en internationale wetten (waaronder minimumleeftijd) met betrekking tot het bezit, het gebruik en de verkoop van een product gekocht in Luchtvaart Hobby Shop of Aviation Megastore websites. Door de aankoop of het plaatsen van een bestelling, verklaart klant dat de gekochte producten uitsluitend zullen worden gebruikt op een wettige manier. Alle verkochte DVD's en soortgelijke producten zijn voor privé en thuisgebruik (waar geen entree wordt geheven), niet-openbare vertoning en mogen niet worden gedupliceerd.
 • In deze 'Algemene Voorwaarden' worden de termen Vennootschap, Luchtvaart Hobby Shop en Aviation Megastore geacht om elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, filialen, agenten, opvolgers of rechtverkrijgenden te omvatten.
 • Keuze van wetgeving; Jurisdictie. De 'Algemene vVorwaarden', het gebruik van Aviation Megastore websites en alle aanverwante zaken worden uitsluitend beheerst door de Nederlandse wetgeving, met uitzondering van regels van internationaal privaatrecht of de tegenstrijdigheid van wetten die zou leiden tot de toepassing van enige andere wetten . Elk geschil tussen de onderneming en de klant of een andere persoon die voortvloeien uit, verband houden met of met betrekking tot Luchtvaart Hobby Shop of Aviation Megastore, deze 'Algemene Voorwaarden', of andere relevante zaken moeten worden opgelost voor een rechtbank in Nederland, en klanten leggen zich onherroepelijk neer bij de exclusieve bevoegdheid van deze gerechten ten aanzien van een dergelijk geschil of zaak. Voor zover toegestaan door de wet stemmen klanten er mee in, dat elke claim of actie door klanten, die voortvloeien uit, verband houden met, of in verband gebracht worden met het gebruik van Aviation Megastore websites, of deze 'Algemene Voorwaarden' alleen op individuele basis zal worden uitgevoerd en niet als een gezamenlijke, geconsolideerde of vertegenwoordigende actie. Als om welke reden dan ook een vordering uitmondt in een rechtzaak in plaats van in arbitrage, doen klanten afstand van enig recht op een juryrechtspraak.

Naar inhoudsopgave >>

Section 4. Aanbod: Goederen en diensten
 • Aangeboden goederen en diensten zijn geregistreerd in de Luchtvaart Hobby Shop database.
 • Aviation Megastore websites zijn intern gekoppeld aan de Luchtvaart Hobby Shop database.
 • Aangeboden goederen staan uitgestald en opgeslagen in de Luchtvaart Hobby Shop in Aalsmeerderbrug, Nederland, tenzij in de Aviation Megastore websites anders wordt aangegeven.
 • Goederen worden aangeboden en digitaal weergegeven op Aviation Megastore websites.

Section 4a. Vrijwaring (Disclaimer)

 • Prijzen: Goederen en diensten kunnen per ongeluk verkeerd zijn geprijsd. Eventuele fouten zijn onbedoeld. Luchtvaart Hobby Shop en Aviation Megastore kunnen niet worden verplicht om goederen of diensten tegen een onjuiste prijs te leveren.
 • Verschillen in aantallen tussen Aviation Megastore websites en de feitelijke situatie zijn niet bindend voor Luchtvaart Hobby Shop of Aviation Megastore.
 • Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of presentatie van de aangeboden goederen zijn niet bindend voor Luchtvaart Hobby Shop of Aviation Megastore.

Section 4b. Priizen

 • Goederen in Luchtvaart Hobby Shop worden aangeboden met prijzen uitgedrukt in Euro's inclusief de toepasselijke BTW.
 • Goederen op Aviation Megastore websites worden aangeboden met prijzen uitgedrukt in Euro's inclusief de toepasselijke BTW en exclusief BTW afhankelijk van het land van waar de website bezocht wordt.
 • Prijzen variëren sterk door de hoge mate van afhankelijkheid van de fluctuerende wisselkoersen van verschillende valuta.
 • De prijzen worden ad hoc en regelmatig aangepast aan de actuele omstandigheden.
 • In geval van tegenstrijdigheden of fouten in de prijzen op goederen in de Luchtvaart Hobby Shop, zullen de prijzen van die goederen zoals gepubliceerd op Aviation Megastore websites leidend zijn.
 • Luchtvaart Hobby Shop is niet gebonden om te leveren tegen andere prijzen dan die gepubliceerd zijn op de Aviation Megastore websites.
 • Goederen en diensten kunnen per ongeluk verkeerd geprijsd zijn. Eventuele fouten zijn onbedoeld. Luchtvaart Hobby Shop en Aviation Megastore kunnen niet verplicht worden om goederen of diensten tegen onjuiste prijzen te leveren.

Naar inhoudsopgave >>

Section 5. Belasting

 • Alle leveringen binnen de Europese Unie zijn belast met de van toepassing zijnde BTW van het land waar de goederen of diensten geleverd worden.
 • Luchtvaart Hobby Shop biedt producten en diensten aan inclusief Nederlandse BTW, ongeacht nationaliteit of land van herkomst of bestemming van de klant.
 • Luchtvaart Hobby Shop biedt onder voorwaarden (*) producten en diensten vrij van BTW aan geverifieerde BTW geregistreerde bedrijven die gevestigd zijn in de Europese Unie, buiten Nederland.
 • Aviation Megastore berekent BTW op goederen en diensten (inclusief verzendkosten) geleverd aan personen met vestiging of afleveradres binnen de Europese Unie overeenkomstig de voor dat land geldende BTW tarieven.
 • Aviation Megastore berekent geen BTW op goederen en diensten geleverd aan geverifieerde BTW geregistreerde bedrijven met vestiging in de Europese Unie, buiten Nederland.
 • Aviation Megastore berekent geen BTW op goederen en diensten (inclusief verzendkosten) geleverd aan personen of bedrijven met vestiging of met afleveradres in landen buiten de Europese Unie, met uitzondering van die landen welke voorschrijven dat leveringen aan personen in dat land onderhevig zijn aan BTW heffingen van dat land.
 • Klanten met vestiging of afleveradres in landen buiten de Europese Unie zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer documenten en vergunningen en voor de betaling van de invoerrechten, belastingen en invoerhandelingen.

      (*) Klanten zijn bevoegde vertegenwoordigers van het bedrijf en kunnen zich aldus identificeren.

           Table below shows the applicability of VAT application and exempts as described above.

Resident  Business to Business Pick-up from Delivery destination VAT charged  
           
EU No shop   Yes  
EU No   EU Yes  
EU No   Outside EU No Conditional 
EU Valid VAT shop   No Conditional
EU Valid VAT   EU No  
EU Valid VAT   Outside EU No Conditional 
Non-EU   shop   Yes Refundable
Non-EU     EU Yes  
Non-EU     Outside EU No Conditional 

Section 5a. Belasting teruggave aan niet Europese Unie ingezetenen

1.     Luchtvaart Hobby Shop maakt gebruik van de diensten van Global Blue Tax Refund.

 • Luchtvaart Hobby Shop biedt Global-BlueTax Refund cheques aan klanten die € 50,00 of meer in de Luchtvaart Hobby Shop besteden en afkomstig zijn uit landen buiten de Europese Unie.
 • Deze Global-Blue Tax Refund cheques stellen ontvangers in de gelegenheid om een aanzienlijk deel, niet alles, van de betaalde BTW terug te ontvangen bij het verlaten van de Europese Unie.
 • Vertrek kan zijn via Amsterdam Airport Schiphol of elke andere luchthaven of grenspost in de Europese Unie.
 • Terug te ontvangen bedrag kan naar keuze onmiddellijk worden geïnd bij daartoe aangewezen banken of op een creditcard gestort worden.
 • Het terug te ontvangen bedrag varieert van 6,5% voor gekochte boeken en tijdschriften tot 17,5% voor alle andere aankopen. De terugbetaling gebeurt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van Global-Blue Tax Refund.

2.     Luchtvaart Hobby Shop biedt terugbetaling van het volledige BTW bedrag onder de volgende condities:

 • Totaal bedrag van de aankopen is € 50,00 of meer.
 • Originele factuur is voorzien van geldig douane export stempel ter bevestiging van het vertrek van goederen naar bestemming buiten de Europese Unie.
 • Originele factuur voorzien van geldig douane export stempel wordt ingeleverd aan Luchtvaart Hobby Shop.
 • Identiteit van klant wordt bevestigd door kopie van geldig paspoort of gelijkwaardige identifcatie.

Naar inhoudsopgave >>

Section 6. Luchtvaart Hobby Shop in Aalsmeerderbrug

Section 6a. Ruilen van aangekochte goederen

Ruilen van goederen aangekocht in de Luchtvaart Hobby Shop is toegestaan onder volgende condities:.

 • Binnen 7 dagen na datum van aankoop, tenzij in overleg een latere datum wordt overeengekomen
 • In de Luchtvaart Hobby Shop
 • Onder overlegging van Luchtvaart Hobby Shop kassabon
 • Goederen verpakt in originele puntgave verpakking en geschikt om wederom ter verkoop aangeboden te worden.
 • Uitgesloten zijn de volgende goederen:
  • Artikelen die als 'Speciale bestelling' zijn aangemerkt
  • Artikelen die overeenkomstig specificaties van de afnemer zijn aangepast
  • Artikelen die duidelijk persoonlijk van aard zijn
  • Artikelen met een beperkte houdbaarheid
  • Audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling is verbroken
  • Tijdsgebonden producten, zoals tijdschriften

Section 6b. Garantie en reclames

 • Artikelen welke in de Luchtvaart Hobby Shop worden aangeschaft zijn vrij van gebreken, tenzij anders aangegeven of verondersteld mag worden.
 • Reclames dienen onmiddellijk en uiterlijk binnen 48 uur na aankoop gemeld te worden aan de Luchtvaart Hobby Shop.
 • Klanten dienen artikelen en inhoud van verpakkingen te controleren voor het verlaten van het pand of het parkeerterrein van de Luchtvaart Hobby Shop.
 • Reclames ingediend na vertrek komen niet in aanmerking voor vergoeding van eventuele reis- of verzendkosten als gevolg van deze reclames.
 • Wettelijke garantietermijn voor goederen gekocht door inwoners van landen die deel uit maken van de Europese Unie is 2 jaar na aankoop.
 • Een beroep op garantie na 2 jaar wordt uitsluitend in behandeling genomen in overeenstemming met de garantietermijn en -bepalingen zoals door de producent gehanteerd.
 • Garantietermijn voor goederen gekocht door inwoners van landen die geen deel uit maken van de Europese Unie is gelijk aan de garantietermijn zoals gehanteerd door de producent van deze goederen.
 • Garantie vervalt zodra niet langer op de producent een beroep kan worden gedaan door faillisement of staken van productie.
 • Gereclameerde defecten zullen door Luchtvaart Hobby Shop of haar leveranciers kosteloos gerepareerd of vervangen worden. De garantie is beperkt tot de reparatie of vervanging van het defecte onderdeel of product en sluit vergoeding van verzendkosten of invoerrechten nadrukkelijk uit.
 • De garantie is niet geldig indien naar het oordeel van Luchtvaart Hobby Shop het defect of de schade te wijten is aan normaal te verwachten slijtage, een ongeluk, oneigenlijk gebruik, of het gevolg van onderhoud of modificatie door anderen dan Luchtvaart Hobby Shop goedgekeurde instantie.
 • Luchtvaart Hobby Shop is niet verantwoordelijk voor gevolgschade.

Naar inhoudsopgave >>

Section 7. Aviation Megastore

Section 7a. Algemeen:

 • Producten, inhoud en specificaties: Alle functies, inhoud, specificaties, producten en prijzen van producten en diensten beschreven of afgebeeld op Aviation Megastore websites, zijn onderhevig aan veranderingen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving. Bepaalde maten en vergelijkbare beschrijvingen zijn bij benadering en zijn bedoeld om het gemak te dienen. Afbeeldingen van producten en diensten dienen ter illustratie van aangeboden producten en diensten. Al het redelijke wordt gedaan om de kenmerken van de producten, met inbegrip van de toepasselijke kleuren nauwkeurig weer te geven. De specificaties en kleurmogelijkheden van de gebruikte beeldschermen kunnen oorzaak zijn dat de echte kleuren anders zijn dan op het scherm werd ervaren. Kleur, textuur of detail van de getoonde producten kan afwijken van de actuele producten. Al het redelijke wordt gedaan om de producten nauwkeurig te beschrijven. Beschrijvingen kunnen onvolledig of verouderd zijn.
 • Beschikbaarheid: De opname van producten of diensten op de Aviation Megastore websites op elk willekeurig moment impliceert of garandeert niet dat deze producten of services daadwerkelijk ten alle tijden beschikbaar zullen zijn.
 • Tikfouten: Informatie op Aviation Megastore websites kan tik- of schrijffouten, onjuistheden of weglatingen bevatten die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen en beschikbaarheid.
 • Correcties: Aviation Megastore behoudt zich het recht voor om ten alle tijden zonder voorafgaande kennisgeving eventuele fouten, onjuistheden of omissies te corrigeren en informatie te wijzigen of te actualiseren of bestellingen te annuleren wanneer informatie op de website onjuist is (ook nadat online bestelling is geplaatst).
 • Nauwkeurigheid van informatie. Aviation Megastore tracht om ervoor te zorgen dat informatie op Aviation Megastore websites volledig, juist en actueel zijn. Ondanks de inspanningen van Aviation Megastore, kan de informatie op Aviation Megastore websites af en toe onjuist, onvolledig of verouderd zijn. Aviation Megastore geeft geen garantie met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op Aviation Megastore websites. Bijvoorbeeld, producten die zijn opgenomen op de Aviation Megastore websites kunnen niet beschikbaar zijn, kunnen over andere eigenschappen beschikken dan die genoemd zijn, of een andere prijs hebben dan vermeld op Aviation Megastore websites. Bovendien kan Aviation Megastore prijzen en beschikbaarheid aanpassen zonder voorafgaande kennisgeving. Hoewel het voor Aviation Megastore gebruikelijk is om bestellingen te bevestigen via e-mail, betekent de ontvangst van een e-mail met orderbevestiging niet automatisch Aviation Megastore's aanvaarding van een bestelling of een bevestiging om een product of dienst te verkopen. Aviation Megastore behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, de bestelde hoeveelheden van een product of dienst te beperken of te weigeren aan een klant. Aviation Megastore kan  bevestiging van informatie verlangen voorafgaand aan de acceptatie en / of verzending van een bestelling.
 • Het gebruik van Aviation Megastore websites. Het ontwerp van de Aviation Megastore websites en alle teksten, afbeeldingen, informatie, inhoud, en ander materiaal weergegeven op of die kunnen worden gedownload van Aviation Megastore websites worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en andere wetten en mogen niet worden gebruikt, behalve als toegestaan in deze 'Algemene Voorwaarden' of met voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van dergelijk materiaal. Het is bezoekers van de Aviation Megastore websites niet toegestaan om de informatie of het materiaal dat kan worden gedownload van Aviation Megastore websites op enigerlei wijze  te reproduceren of openbaar te vertonen, uit te voeren, of te distribueren of anderszins dergelijke informatie of materiaal voor enig publiek of commercieel doel te gebruiken. Elk ongeautoriseerd gebruik van dergelijke informatie of materialen kan auteursrecht, merkenrecht, wetten op privacy en publiciteit, en andere wetten en regels overtreden.
 • Linken naar Aviation Megastore websites. Het creëren of het hebben van een link vanaf een andere website naar een pagina op de Aviation Megastore websites zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aviation Megastore is verboden. Het weergeven van Aviation Megastore websites of informatie of materiaal weergegeven op Aviation Megastore websites in frames of via soortgelijke middelen op een andere website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aviation Megastore is verboden. Eventuele toegestane links naar Aviation Megastore websites dienen te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten, regels en voorschriften.
 • Links naar andere websites. Van tijd tot tijd kunnen Aviation Megastore websites links naar websites bevatten die geen eigendom zijn, beheerd of gecontroleerd worden door Aviation Megastore. Al dergelijke links worden aangeboden uitsluitend voor het gemak van de bezoeker.Wanneer bezoekers deze links volgen, verlaten ze Aviation Megastore websites. Noch Aviation Megastore, noch één van aan Aviation Megastore gelieerde ondernemingen  zijn verantwoordelijk voor de inhoud, materialen of andere informatie op of toegankelijk vanaf een andere website. Noch Aviation Megastore, noch één van aan Aviation Megastore gelieerde ondernemingen onderschrijven, garanderen, of geven waarborgen met betrekking tot andere websites of enige inhoud, materialen of andere informatie op of toegankelijk vanaf andere websites, of de resultaten die bezoekers kunnen krijgen van het gebruik van andere websites dan die van Aviation Megastore. Bezoekers' beslissing om toegang te krijgen tot andere websites gelinkt naar of van Aviation Megastore websites, doen dat geheel voor eigen risico.
 • Disclaimers: Het gebruik van Aviation Megastore websites is voor eigen risico. De aangeboden informatie, materialen en diensten van Aviation Megastore websites worden geleverd in de staat waarin ze zich bevinden zonder enige garanties van welke aard dan ook met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectueel eigendom. Noch Aviation Megastore, noch een van haar gelieerde ondernemingen staat garant voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, materialen of diensten die op of via Aviation Megastore websites. De informatie, materialen en diensten aangeboden op of via Aviation Megastore websites kunnen verouderd zijn, en noch Aviation Megastore noch gelieerde ondernemingen legt zich vast aan of aanvaardt enige verplichting om dergelijke informatie, materialen of diensten bij te werken. De voorgaande uitsluitingen van impliciete garantie zijn niet van toepassing voor zover bij wet verboden. Bezoekers worden verwezen naar hun lokale wetten voor een dergelijk verbod. Alle producten en diensten aangekocht op of via Aviation Megastore websites zijn alleen onderworpen aan toepasselijke garanties van hun respectievelijke fabrikanten, distributeurs en leveranciers, voor zover beschikbaar. Voor zover binnen de grenzen van geldende wetgeving wijst Aviation Megastore alle aansprakelijkheid af van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief eventuele impliciete garanties met betrekking tot de producten en diensten aangeboden door Aviation Megastore. Zonder beperking van de algemeenheid van het voorgaande, wijst Aviation Megastore hierbij uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor defecten aan een product als gevolg van normale slijtage, product misbruik, productaanpassingen, onjuiste product selectie, niet-naleving van codes, of verduistering . De voorgaande uitsluitingen van impliciete garantie zijn niet van toepassing voor zover bij wet verboden. Bezoekers worden verwezen naar hun lokale wetten voor een dergelijk verbod.
 • Beperking van aansprakelijkheid: Aviation Megastore accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele schade aan of voor infectie door virussen van de computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendommen van bezoekers voortvloeiend uit bezoekers'  toegang  tot, het gebruik of browsen van Aviation Megastore websites, of bezoekers' downloaden van informatie of materialen vanaf Aviation Megastore websites. In geen geval zal Aviation Megastore, noch enige andere partij die betrokken zijn bij de creatie, productie of de transmissie van Aviation Megastore websites aansprakelijk zijn voor bezoekers of iemand anders voor enige indirecte, speciale, punitieve, incidentele schade of gevolgschade (inclusief, zonder beperking, die voortvloeien uit winstderving, verlies van gegevens of onderbreking van de bedrijfsvoering) die voortvloeien uit het gebruik, onvermogen tot gebruik, of de resultaten van het gebruik van Aviation Megastore websites, websites gekoppeld aan Aviation Megastore websites, of de materialen, informatie of diensten die op een of alle websites, hetzij op basis van garantie, contract of enige juridische theorie en hetzij al dan niet geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.
 • De voorgaande uitsluitingen van impliciete garantie zijn niet van toepassing voor zover bij wet verboden. Bezoekers worden verwezen naar hun lokale wetten voor een dergelijk verbod. In het geval van een probleem met de Aviation Megastore websites of enige inhoud, stemmen bezoekers er mee in dat de enige remedie is om te stoppen met het gebruik Aviation Megastore websites. In het geval van een probleem met de producten of diensten die klanten op of via Aviation Megastore websites hebben gekocht, stemmen klanten er mee in dat de enige remedie, voorzover van toepassing, gezocht dient te worden bij de fabrikant van dergelijke producten of de leverancier van dergelijke diensten, in overeenstemming met de garanties van dergelijke fabrikant of leverancier, of te vragen om terugzending en restitutie voor betreffend product of diensten in overeenstemming met het retouren- en restitutiesbeleid geplaatst op deze website.

Naar inhoudsopgave >>

Section 7b. Aankopen op Afstand

Voorwaarden om tot een Aankoop op Afstand te komen (Order):

 • Bestelling wordt door klant geplaatst door
             1. Bevestiging door klant van bestelde goederen of diensten via Aviation Megastore website.
             2. Acceptatie door klant van Aviation Megastore 'Algemene Voorwaarden'.
             3. Volledige betaling door klant van het totaal bedrag gemoeid met de bestelling.
 • Acceptatie door Aviation Megastore door
             1. Bevestiging van ontvangst van bestelling door Aviation Megastore.
             2. Bevestiging van ontvangst van betaling door Aviation Megastore.
 • Bestellingen zonder volledige betaling van het verschuldigde totaalbedrag worden niet geaccepteerd en worden niet verwerkt.
 • Aviation Megastore behoudt het recht voor om zonder opgaaf van redenen bestellingen of overeenkomsten te weigeren.
 • Levering door Aviation Megastore volgt na totstandkoming van de koopovereenkomst.
 • Bijdrage in de verzendkosten is afhankelijk van bestemming en omvang van de bestelling en is van toepassing op alle bestellingen anders dan afhaalbestellingen.
 • Uitvoerige informatie over de bijdrage in verzendkosten is te vinden op de 'verzendkosten' pagina in de Aviation Megastore websites. Zij vormen deel van deze 'Algemene Voorwaarden'.

Section 7c. Verwerking bestellingen

 • Bestellingen worden tijdens openingstijden van de Luchtvaart Hobby Shop verwerkt.
 • Aviation Megastore is onderdeel van de Luchtvaart Hobby Shop, met meer dan 60.000 luchtvaart hobby artikelen permanent op voorraad.
 • Verwerkings- en levertijden zijn indicatief en worden gerekend vanaf de datum van bevestiging van ontvangst van de volledige betaling.
 • Mits alle bestelde goederen beschikbaar zijn, worden bestellingen binnen twee werkdagen verstuurd.
 • Als slechts een deel van de bestelde goederen beschikbaar is, worden bestellingen binnen twee weken verstuurd indien ontbrekende artikelen binnen deze periode van tijd verwacht worden weer beschikbaar te zullen zijn.
 • Als slechts een deel van de bestelde goederen beschikbaar is, worden bestellingen binnen vier werkdagen verstuurd indien de ontbrekende artikelen niet binnen een redelijke termijn of helemaal niet meer verwacht worden. Betaling voor ontbrekende artikelen wordt terug gestort.
 • Bestellingen worden aangepast indien één of meer artikelen niet beschikbaar zijn. Betaling voor ontbrekende artikelen wordt terug gestort.
 • Aviation Megastore is niet aansprakelijk voor gevolgschade of ongemak als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie op Aviation Megastore websites anders dan de terugbetaling van niet leverbare of geretourneerde artikelen. 

Naar inhoudsopgave >>

Section 7d. Reserveringen 

De toekomstige productie van vele producten wordt aangekondigd op de Aviation Megastore website. In bijzondere gevallen kunnen deze van tevoren gereserveerd worden. Het wordt dan als zodanig vermeld op de product detail pagina. Als er geen melding van gemaakt wordt, dan is reservern NIET mogelijk. Levertijden zijn niet beschikbaar omdat ze afhankelijk zijn van te veel variabelen waarop Luchtvaart Hobby Shop en Aviation Megastore geen invloed hebben.Dikwijls kondigen producenten en distributeurs nieuw te verschijnen producten vele maanden tevoren aan.

Voor reserveringen gelden de volgende condities:

 • Reserveringen van verschillende artikelen worden als separate op zich zelf staande orders beschouwd en verwerkt.
 • Voor elke reservering worden verzendkosten in rekening gebracht (met uitzondering van afhaalorders)
 • Reserveringen worden alleen geaccepteerd indien de bestelling vergezeld gaat van volledige betaling van het met de bestelling gemoeide bedrag.
 • Reserveringen kunnen niet gecombineerd worden tijdens het bestellen, maar wel voor de uiteindelijke levering.
 • Gereserveerde artikelen kunnen niet door klant geweigerd worden anders dan in geval van ernstige gebreken aan het produkt.
 • Aviation Megastore stuurt bericht aan klant zodra gereserveerd artikel in de Luchtvaart Hobby Shop kan worden opgehaald of dat het is verzonden.
 • Aviation Megastore kan onaangekondigd reserveringen annuleren of aanpassen. Aviation Megastore is niet gehouden tot enige compensatie voor geannuleerde of aangepaste reserveringen anders dan het terug betalen van het door de klant betaalde bedrag dat gemoeid was met de reservering.  
 • Ten tijde van levering zullen eventuele prijsverhogingen niet worden doorberekend en zullen eventuele prijsverlagingen resulteren in restitutie van het verschil.
 • Aviation Megastore is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade als gevolg van geannuleerde reservering of aangepaste reserveringsaantallen.
 
TIP: Per gereserveerd artikel worden verzendkosten in rekening gebracht. Als gereserveerde artikelen in één zending verzonden moeten worden, dan wordt aanbevolen om bij het plaatsen van de bestelling gebruik te maken van de optie Bewaar & Bespaar (bekijk de voorwaarden). Dan worden nog geen verzendkosten in rekening gebracht. Zodra diverse gereserveerde artikelen beschikbaar zijn, kan verzocht worden om het geheel in één zending te versturen. Daarvoor zal dan een éénmalige vergoeding gevraagd worden.

Section 7e. Speciale bestellingen 

Een aantal producten wordt niet permanent op voorraad genomen door Luchtvaart Hobby Shop, maar zijn wel beschikbaar voor speciale bestellingen via Aviation Megastore websites. Levertijden voor deze producten zijn een indicatie en afhankelijk van de producent of distributeur.

Voor Speciale bestellingen gelden de volgende condities: 

 • Speciale bestellingen van meerdere artikelen van verschillende merken of leveranciers worden als separate op zich zelf staande orders beschouwd en verwerkt.
 • Voor elke Speciale bestelling worden verzendkosten in rekening gebracht (met uitzondering van afhaalorders)
 • Speciale bestellingen worden alleen geaccepteerd indien de bestelling vergezeld gaat van volledige betaling van het met de bestelling gemoeide bedrag.      
 • Speciale bestellingen van verschillende dagen of tijden kunnen niet worden gecombineerd.
 • Speciale bestellingen kunnen namens Aviation Megastore rechtstreeks door fabrikant of leverancier verzonden worden naar klant.
 • Artikelen van Speciale bestellingen kunnen niet door klant geweigerd worden anders dan in geval van ernstige gebreken aan het produkt.
 • Aviation Megastore stuurt bericht aan klant zodra artikel van Speciale bestelling in de Luchtvaart Hobby Shop kan worden opgehaald of dat het  verzonden is.
 • Op de website genoemde levertijden zijn bij benadering en niet bindend.
 • Aviation Megastore is niet gehouden tot enige compensatie indien levertijden aanzienlijk afwijken van op website genoemde.
 • Aviation Megastore is niet gehouden tot enige compensatie indien bestelde artikelen niet langer leverbaar zijn van gecontracteerde leveranciers anders dan restitutie van het met de Speciale bestelling gemoeide en door de klant betaalde bedrag.
 • Aviation Megastore is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade als gevolg van geannuleerde Speciale bestellingen.

Naar inhoudsopgave >>

Section 7f. Verzending

Alle bestellingen bij Aviation Megastore anders dan 'Afhaal bestellingen' worden verzonden naar het door de koper opgegeven adres. Alle aankopen via de websites van Aviation Megastore, anders dan 'Afhaal bestellingen', zijn op grond van een verzendovereenkomst. Als gevolg daarvan gaat het risico van verlies en aanspraak van goederen besteld via de websites van Aviation Megastore over met wijze van verzending anders dan via Aviation Megastore Preferred Delivery Services over op de de klant bij overhandiging van de goederen aan de vervoerder. In dat geval is klant verantwoordelijk voor het indienen van eventuele claims met vervoerders voor beschadigde en / of verloren zendingen. 

Aviation Megastore Preferred Delivery Service: UPS (worldwide), DPD (most of Europe)

Verzending via Aviation Megastore Preferred Delivery Service:

 • Aviation Megastore maakt gebruik van de diensten van Aviation Megastore Preferred Delivery Services voor alle zendingen.
 • Verzending en levering via Aviation Megastore Preferred Delivery Services kan gevolgd worden via de website van Aviation Megastore Preferred Delivery Services.
 • Handtekening van de ontvanger bij aflevering is in vele gevallen vereist.
 • Afnemer dient maatregelen te nemen zodat pakket kan worden ontvangen en ondertekend op het moment van levering aan het door de klant opgegeven adres of opgehaald bij de door de klant gekozen afhaal locatie.
 • Postbus adressen worden niet geaccepteerd als afleveradres voor leveringen via Aviation Megastore Preferred Delivery Services. (*)
 • Aviation Megastore ondersteunt geen enkele alternatieve verzendwijze anders dan via Aviation Megastore Preferred Delivery Services.
 • Aviation Megastore willigt verzoeken voor alternatieve verzendwijzes in onder nadrukkelijke uitsluiting van alle verantwoordelijkheid met betrekking tot mogelijke schade, vertraging of verlies van het verzondene.

     (*) enkele landen in het Midden Oosten staan afleveringen aan postbusadressen toe.

Verzending via postdiensten (PostNL)

 • Postbezorging geschiedt onder de volledige verantwoordelijkheid van Nederlandse postdienst PostNL
 • Pakket zendingen hebben geen betrouwbare traceer mogelijkheid.
 • Brievenbus zendingen hebben geen traceer mogelijkheid.
 • Luchtvaart Hobby Shop en Aviation Megastore ondersteunen op geen enkele wijze de verzending via postdiensten.
 • Luchtvaart Hobby Shop en Aviation Megastore sluiten nadrukkelijk alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uit in geval van schade, vertraging of verlies van goederen welke in opdracht van de klant verzonden zijn per postdienst.
 • Klanten die kiezen voor levering via postdiensten, bevestigen nadrukkelijk de aanvaarding van alle mogelijke risico's met betrekking tot de levering of niet-levering van de bestelde goederen.

Section 7g. Geretourneerde zendingen

 • Het is verantwoordelijkheid van de klant om dergelijke maatregelen te nemen zodat pakket op het afleveradres geaccepteerd en voor ontvangst getekend zal worden of tijdig opgehaald op het door de klant aangewezen afhaalpunt.
 • Niet af te leveren of niet afgehaalde pakketten worden geretourneerd naar Aviation Megastore.
 • Aviation Megastore berekent de retour verzendkosten en eventueel van toepassing zijnde invoerrechten door aan de klant.
 • Extra verzend- of afleverpogingen zijn volledig voor rekening en verantwoordelijkheid van de klant.

Naar inhoudsopgave >>

Section 7h. Afhaal Service

Aviation Megastore websites bieden klanten de mogeljkheid om hun bestelde goederen in de Luchtvaart Hobby Shop af te halen. Deze optie kan geselecteerd worden tijdens het afrekenen op de websites van Aviation Megastore.

Afhaal Service wordt aangeboden onder de volgende condities: 

 • Bestellingen worden uitsluitend geaccepteerd indien vergezeld van betaling van het volledige met de bestelling gemoeide bedrag.
 • Bestelde goederen worden bewaard in de Luchtvaart Hobby Shop.
 • Bewaar periode in de Luchtvaart Hobby Shop is beperkt tot maximaal twee maanden (*).
 • Na het verstrijken van de maximum bewaarperiode behouden Luchtvaart Hobby Shop en Aviation Megastore zich het recht voor om de goederen te verkopen onaangekondigd en zonder enige verplichting naar de oorspronkelijke klant anders dan restitutie van het bedrag dat de klant voor het goed betaald had.
 • Klant verplicht zich om bestelde goederen af te nemen of na twee maanden van bewaring hetgeen resteert van de oorspronkelijke bestelling af te nemen.
 • Voorwaarden voor garantie en reclames blijven van kracht en gaan in per datum van afhalen.
 • Klant bevestigt en accepteert het risico dat ingeval van imperfecties of beschadigingen ten tijde van afhalen, geen vervangende producten of onderdelen beschikbaar zijn. Garantie zal in dat geval beperkt blijven tot restitutie van het door klant betaalde bedrag voor het betreffende product. 
(*) Maximum bewaar periode is beperkt tot twee weken ingeval van producten aangeboden en besteld via AviationOutletStore.com.

Naar inhoudsopgave >>

Section 7i. Bewaar & Bespaar Service

Aviation Megastore's 'Bewaar & Bespaar Service' is een unieke dienst die klanten van de AviationMegastore.com website in de gelegenheid stelt om te profiteren van de verlaging van de verzendkosten wanneer twee of meer bestellingen worden gecombineerd tot één zending. Producten die worden aangeboden via andere Aviation Megastore websites of via tijdelijke acties zijn uitgesloten van deze service. Verzendkosten zijn altijd de combinatie van een vaste basisvergoeding, afhankelijk van het land en het gebied van de geadresseerde, en variabele toeslagen in overeenstemming met de omvang of de waarde van de totale bestelling. Totale verzendkosten worden op de website altijd direct weergegeven tijdens het toevoegen van artikelen aan het winkelwagentje. Door de winkelwagen te bewerken en het land van bestemming te selecteren, zullen de toepasselijke verzendkosten getoond worden.

Als twee of meer orders worden gecombineerd, blijven de variabele toeslagen van toepassing, maar de basisvergoeding in de verzendkosten wordt slechts eenmaal in rekening gebracht.

Bewaar & Bespaar Service wordt aangeboden onder de volgende condities:

 • Klant dient een account te hebben of aan te maken bij Aviation Megastore.
 • Klant dient optie 'Bewaar & Bespaar' te selecteren tijdens het afronden van de Bewaar & Bespaar bestelling.
 • Rekening houdend met de definitieve verzendkostenworden de van toepassing zijnde variabele toeslagen in rekening gebracht bij het afronden van de Bewaar & Bespaar bestelling.
 • Bewaar & Bespaar bestellingen worden uitsluitend geaccepteerd indien zij vergezeld gaan van betaling van het volledige met de bestelling gemoeide bedrag.
 • Bewaar & Bespaar bestellingen kunnen na verwerking niet aangepast of geannuleerd worden.
 • Bestelde goederen worden bewaard in de Luchtvaart Hobby Shop.
 • Bewaar periode in de Luchtvaart Hobby Shop is beperkt tot maximaal twee maanden.
 • Na het verstrijken van de maximum bewaarperiode behouden Luchtvaart Hobby Shop en Aviation Megastore zich het recht voor om de goederen te verkopen onaangekondigd en zonder enige verplichting naar de oorspronkelijke klant anders dan restitutie van het bedrag dat de klant voor het goed betaald had.
 • Klant verplicht zich om bestelde goederen af te nemen of na twee maanden van bewaring hetgeen resteert van de oorspronkelijke bestelling af te nemen.
 • Voorwaarden voor garantie en reclames blijven van kracht en gaan in per datum van aflevering.
 • Het verantwoordelijkheid van de klant om binnen de maximum bewaar periode om verzending van de bewaarde bestelling(en) te vragen.
 • Leveringen via postdiensten is uitgesloten van deze service.
 • Retouren of annuleringen worden niet geaccpeteerd.
 • Klant bevestigt en accepteert het risico dat ingeval van imperfecties of beschadigingen of verlies ten tijde van verzending, geen vervangende producten of onderdelen beschikbaar zijn. Garantie zal in dat geval beperkt blijven tot restitutie van het door klant betaalde bedrag voor het betreffende product.

Naar inhoudsopgave >>

Section 7j. Garantie en reclames:

 • Artikelen welke via Aviation Megastore worden aangeschaft zijn vrij van gebreken, tenzij anders aangegeven of verondersteld mag worden.
 • Reclames dienen onmiddellijk en uiterlijk binnen 48 uur na levering of afhalen gemeld te worden aan Aviation Megastore.
 • Wettelijke garantietermijn voor goederen gekocht door inwoners van landen die deel uit maken van de Europese Unie is 2 jaar na aankoop.
 • Een beroep op garantie na 2 jaar wordt uitsluitend in behandeling genomen in overeenstemming met de garantietermijn en -bepalingen zoals door de producent gehanteerd.
 • Garantietermijn voor goederen gekocht door inwoners van landen die geen deel uit maken van de Europese Unie is gelijk aan de garantietermijn zoals gehanteerd door de producent van deze goederen.
 • Garantie vervalt zodra niet langer op de producent een beroep kan worden gedaan door faillisement of staken van productie.
 • Gereclameerde defecten zullen door Aviation Megastore of haar leveranciers kosteloos gerepareerd of vervangen worden. De garantie is beperkt tot de reparatie of vervanging van het defecte onderdeel of product en sluit vergoeding van verzendkosten of invoerrechten nadrukkelijk uit.
 • De garantie is niet geldig indien naar het oordeel van Luchtvaart Hobby Shop het defect of de schade te wijten is aan normaal te verwachten slijtage, een ongeluk, oneigenlijk gebruik, of het gevolg van onderhoud of modificatie door anderen dan Luchtvaart Hobby Shop goedgekeurde instantie.
 • Luchtvaart Hobby Shop is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gevolgschade.
 • Klant dient zich te realiseren dat vervanging van beschadigde, verloren of defecte goederen niet altijd mogelijk is.

Naar inhoudsopgave >>

Section 7k. Herroepingsrecht

 • Voor bestellingen en leveringen aan particulieren geldt dat deze particulieren het recht hebben om binnen 14 dagen een artikel retour te sturen (herroepingsrecht). 
 • De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop het artikel werd afgeleverd. 
 • Gebruik maken van het herroepingsrecht kan door dit binnen de gestelde termijn van 14 dagen kenbaar te maken aan Aviation Megastore en vervolgens de artikelen binnen 14 dagen te retourneren aan Aviation Megastore.
 • Te retourneren artikelen dienen compleet te zijn inclusief alle geleverde toebehoren en in de originele staat en fabrieksverpakking.
 • Retourzending dient gepaard te gaan met origineel of kopie van de meegeleverde factuur.
 • Retourzending dient per koeriersdienst te geschieden op kosten van de klant.
 • Retourzendingen per aangetekende post worden NIET geaccepteerd.
 • Van bovenstaand herroepingsrecht uitgesloten zijn bestellingen met:
  • Afhalen in de Luchtvaart Hobby Shop
  • Gebruikmaking van de Hold & Store (Bewaar & Bespaar) service
  • Artikelen die als 'Speciale bestelling' zijn aangemerkt
  • Artikelen die overeenkomstig specificaties van de afnemer zijn aangepast
  • Artikelen die duidelijk persoonlijk van aard zijn
  • Artikelen met een beperkte houdbaarheid
  • Artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
  • Audio- en video-opnamen waarvan de verzegeling of verpakking is verbroken
  • Computersoftware waarvan de verzegeling of verpakking is verbroken
  • Computersoftware waarvan de ontgrendelings sleutel is geactiveerd
  • Tijdsgebonden producten, zoals tijdschriften
  • Digitale download producten
 • Na ontvangst van de retourzending wordt het bedrag van de aankoop terug betaald.
 • Verzendkosten worden niet vergoed.
 • Er kan ook gebruik gemaakt worden van het modelformulier.

Naar inhoudsopgave >>

Section 7l. Cookies

Een cookie is een klein computer bestandje of een stukje informatie diat kan worden opgeslagen op de harde schijf van de computer van de bezoeker van websites. Aviation Megastore websites maken gebruik van cookies om de functionaliteit van de websites te verbeteren en in sommige gevallen, om bezoekers een op maat gemaakte online ervaring te bieden. Cookies worden op grote schaal gebruikt en de meeste web browsers zijn standaard ingesteld om cookies automatisch te accepteren. Bezoekers kunnen hun instellingen van internet browser veranderen om te voorkomen dat hun computer cookies accepteert. Het uitschakelen van cookies echter,  zal de bezoekers verhinderen om een optimale prestatie van Aviation Megastore websites te ervaren. Door het gebruik van Aviation Megastore websites geven bezoekers toestemming voor het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van Aviation Megastore.

Section 7m. Klantenrekening (account)

Klanten die gebruik maken van Aviation Megastore diensten zijn verantwoordelijk voor het bewaken van de vertrouwelijkheid van hun account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot hun computer, en accepteren de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder gebruik making hun account of wachtwoord. Aviation Megastore biedt voor kinderen bestemde producten te koop aan, maar verkoopt deze aan volwassenen die producten kunnen kopen met een creditcard of andere toegestane betaalmethode. Als Minderjarige gebruikers van Aviation Megastore diensten doen dit uitsluitend onder supervisie van een ouder of voogd. Aviation Megastore behoudt zich het recht voor om diensten te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken, of om bestellingen te annuleren naar eigen beoordeling.

Naar inhoudsopgave >>

Section 8. Product Disclaimer

Section 8a. Algemene Product Vrijwaring

De Vennootschap biedt alle diensten en informatie, materialen, producten (inclusief software) and overige diensten aan de klant aan op basis van staat waarin het zich bevindt en op basis van beschikbaarheid tenzij anders schriftelijk gespecificeerd. De Vennootschap geeft geen enkele garantie van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de werking van door Luchtvaart Hobby Shop of Aviation Megastore geleverde informatie, inhoud, materialen, producten (inclusief software) of andere diensten die op enigerlei wijze beschikbaar zijn gesteld aan de klant via Luchtvaart Hobby Shop of Aviation Megastore, tenzij anders schriftelijk vermeld. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat bij het gebruik van de diensten en producten zoals geleverd door de Luchtvaart Hobby Shop of Aviation Megastore het risico van het gebruik volledig en uitsluitend bij de klant ligt.

Voor zover mogelijk volgens de toepasselijke wetgeving, verwerpt de Vennootschap alle garanties en voorwaarden, uitdrukkelijk of impliciet, waaronder, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van titel, handelskwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel. De Vennootschap garandeert niet dat de diensten, informatie, inhoud, materialen, producten (inclusief software) of andere diensten van de Vennootschap die via zijn servers, elektronische communicatie of e-mail ter beschikking zijn gesteld vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. De Vennootschap is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de diensten van de Vennootschap of van enige informatie, inhoud, materialen, producten (inclusief software) of diensten die zijn opgenomen of anderszins ter beschikking gesteld aan de klant door middel van een dienst van de Vennootschap, waaronder , maar niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, straf- en gevolgschade, tenzij anders schriftelijk vermeld.

Section 8b. Disclaimer Verzamelaarsmodellen

Verzamelaarsmodellen verschillen van bouwmodellen doordat ze afgewerkte romp, vleugels, onderstellen of bewapening bevatten. Afhankelijk van het merk worden deze verzamelaarsmodellen aangeboden als 'insteek-model' of reeds geassembleerd door de fabrikant. In het laatste geval kunnen onderdelen los raken door het vervoer. Dat kan eenvoudig verholpen worden door het betreffende onderdeel terug te plaatsen op de plek waar het hoort, eventueel geholpen door de applicatie van een druppeltje secondenlijm. Losse onderdelen worden niet beschouwd als defect en geven derhalve geen recht op compensatie. Indien geretourneerd binnen 7 dagen na levering, blijft de vergoeding beperkt tot de aanschafprijs van het model.

Het vervoer van producten van de fabrikant naar Aviation Megastore en verder naar klanten kan schade veroorzaken aan de dozen en hoezen waarin de modellen zijn verpakt. Hoewel er alles aan wordt gedaan om te voorkomen dat duidelijk beschadigde dozen zonder instemming van de klant worden verzonden, kunnen dozen of hoezen in minder perfecte conditie aankomen. Deze imperfecties aan dozen en hoezen komen niet in aanmerking voor gratis retournering of terugbetaling.

Display modellen worden individueel en dikwijls met de hand vervaardigd. Ondanks de hoge kwaliteit moet in acht genomen worden, dat de wijze van vervaardigen kleine onvolkomenheden met zich mee kan brengen. Display modellen kunnen uitvoerig bekeken en gecontroleerd worden in de Luchtvaart Hobby Shop. Klanten die deze modellen via postorder bestellen, accepteren evenwel de mogelijke aanwezigheid van kleine onvolkomenheden (*) en dat deze niet in aanmerking komen voor restitutie of vervanging.

(*) zulks ter beoordeling door Luchtvaart Hobby Shop en Aviation Megastore. 

Naar inhoudsopgave >>

Section 9. Privacy policy (opslag en gebruik persoonsgegevens)

De Vennootschap slaat namen, telefoonnummers, e-mailadressen van de klanten op voor administratieve en commerciële doeleinden. Ze worden uitsluitend gebruikt door Luchtvaart Hobby Shop en Aviation Megastore en zullen in geen geval aan derden worden verstrekt. Ze worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van de Vennootschap of die van een derde partij. De Vennootschap zet zich in voor het behoud van de nauwkeurigheid, vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens van de klant.

·     Introductie: De Vennootschap is verantwoordelijk voor bewaking en bescherming van de persoonsgegevens onder haar beheer.

·     Doel van het inzamelen van gegevens: De Vennootschap verzamelt en gebruikt persoonlijke gegevens van de klant om door de klant gevraagde producten of diensten te leveren en om de klant eventueel te voorzien van extra diensten of andere producten waarvan het bedrijf meent dat de klant er wellicht in geïnteresseerd kan zijn. In bepaalde gevallen zijn de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden gevraagd evident zoals het verstrekken van naam, adres en betaalgegevens als onderdeel van het bestelproces, en wordt instemming van klant met het verzamelen van deze gegevens verondersteld. Naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres worden verstrekt aan bezorgdiensten waarvan de Vennootschap gebruik maakt om goederen te leveren. Deze bezorgdiensten zijn gehouden om deze gegevens uitsluitend te gebruiken voor de levering van goederen aan de klant en niet aan derden te verstrekken. In geval van levering van goederen aan ingezetenen van landen waarvan de autoriteit vereist dat gegevens verstrekt worden ten behoeve van invoer en heffingen, zullen factuur en in voorkomende gevallen daartoe bestemde persoonsgebonden registratie gegevens eveneens worden verstrekt aan de bezorgdienst.

·     Account of klantenrekening: Iedere klant van het bedrijf beschikt over een eigen account waarin de volgende persoonlijke gegevens worden opgeslagen: naam en adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres (= gebruikersnaam),  inschrijving nieuwsbrief, facturen van eerdere bestellingen. Klanten hebben recht op inzage, aanpassing en verwijdering van de opgeslagen persoonsgegevens. Dit kan middels bewerking van gegevens in de klantenrekening op de websites of door verzoek per e-mail of andere communicatiemiddelen.

·     Toestemming: Kennis en toestemming zijn vereist voor de opslag, het gebruik of de openbaarmaking van persoonlijke gegevens, tenzij wettelijk vereist of toegestaan. Het verstrekken van persoonlijke gegevens aan de Vennootschap is altijd de keuze van de klant. Echter, kan de beslissing van de klant om bepaalde informatie niet te verstrekken de mogelijkheid beperken om klant producten of diensten van het bedrijf te leveren. De Vennootschap heeft geen toestemming nodig om informatie in te winnen of te gebruiken als voorwaarde voor de levering van een product of dienst, behalve wanneer deze toestemming vereist is om het product of dienst te kunnen leveren.

·     Beperking opslag: De opslag van persoonlijke gegevens zal beperkt worden tot die gegevens die nodig zijn voor doeleinden zoals door de Vennootschap aangeduid. Met toestemming van de klant, kan de Vennootschap persoonlijke gegevens van de klant opvragen via telefoon, e-mail of internet.

·     Beperking van het gebruik, informatieverschaffing en Retentie: Persoonsgegevens worden alleen gebruikt of verstrekt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij de klant anders heeft ingestemd, of wanneer het wordt vereist of toegestaan door de wet. Persoonlijke gegevens zullen worden bewaard voor de tijd die nodig is voor het doel waarvoor zij werden verzameld of dat wettelijk vereist is.

·     Nauwkeurigheid: Uiterste zorg wordt besteed om de opgeslagen persoonlijke gegevens correct, volledig en up-to-date te bewaren voor gebruik waarvoor ze bedoeld zijn. De klant is zelf in de gelegenheid om zijn of haar gegevens in te voeren, aan te passen of onleesbaar te maken. In geval klant zijn of haar account evident onbruikbaar heeft gemaakt, heeft de Vennootschap het recht om deze ontoegankelijk te maken of geheel te verwijderen.

·     Het waarborgen van klanten gegevens: Persoonlijke gegevens zullen worden beschermd door daartoe geschikte veiligheidsmaatregelen. De Vennootschap treft alle redelijke voorzorgsmaatregelen om ongeoorloofde toegang tot, gebruik of openbaarmaking van persoonlijke gegevens te voorkomen.

·     Andere websites: Aviation Megastore websites kunnen links bieden naar andere websites van derden die niet onder dit privacybeleid vallen. Hoewel de Vennootschap er naar streeft om alleen naar websites te linken met hoge privacy-normen, zal dit privacybeleid niet langer van toepassing zijn zodra bezoekers de Aviation Megastore websites verlaten. Bovendien kunnen de Vennootschap en Aviation Megastore niet verantwoordelijk gehouden worden voor de privacy praktijken van websites van derden. Daarom wordt bezoekers geadviseerd om de privacyverklaringen van dergelijke sites te onderzoeken om te weten te komen hoe deze omgaan met persoonlijke gegevens.

·     Cookies: De websites van de Vennootschap maken gebruik van cookies voor de navigatie en de voortgang van het winkel proces. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar klant kan de browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en ?services, op de websites van de Vennootschap, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in de browser van de klant.

Correspondentie: De Vennootschap bewaart alle inkomende en uitgaande correspondentie per post of elektronische communicatie op eigen beveiligde servers.

Naar inhoudsopgave >>

 


Winkelwagentje

Uw winkelwagentje is leeg.
 

Winkel in Aalsmeerderbrug bij Schiphol. KIJK BINNEN !

In de buurt van Schiphol?
Bezoek onze winkel
Luchtvaart Hobby Shop.

Klik op onderstaand plaatje voor uitgebreide rondleiding.